Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 61753 có tối thiểu thử nghiệm ban đầu và đo yêu cầu và khắc nghiệt đó không connectorized duy nhất, chế độ sợi quang Mạng Sóng Division Ghép (LAN chia sẻ) thiết bị với kênh khoảng cách 800 Giga cần phải đáp ứng để được phân loại là đáp ứng yêu cầu của Mục C – kiểm Soát môi trường, như xác định trong Một phụ Lục của IEC 61753-1:năm 2007. Những ứng dụng của LAN giải quyết những vấn đề thiết bị quang học MUX và DEMUX cho 100GBASE-LR4 (yêu cầu phạm vi hoạt động của 2 m đến 10 km) và 100GBASE-ER4 (yêu cầu phạm vi hoạt động của 2 m đến 30 km) xác định trong R P802.3ba, như trong phụ Lục D. Các yêu cầu bao gồm cả một tổng hợp 1 × 4 LAN giải quyết những vấn đề thiết bị và một cá nhân 1 × 2 LAN giải quyết những vấn đề thiết bị cho chảy xuống những sườn module xây dựng.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI