Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 61753 có tối thiểu đo lường và kiểm tra yêu cầu và, mức độ nghiêm trọng mà một thụ động màu phân tán bù (PCDC) sử dụng hầu như chụp ảnh giai đoạn mảng (VIPA) phải đáp ứng để được phân loại là cuộc họp các tiêu chuẩn IEC, mục C-kiểm soát môi trường.
Nói chung, PCDCs được sử dụng để làm giảm độ lớn của màu phân tán (CD) giữa regenerators bằng cách thêm CD đến khoảng rằng có một dấu hiệu, đối diện với tổng CD của các sợi cáp và các thành phần. Các yêu cầu bìa không connectorized PCDCs được sử dụng trong một kênh truyền và bước sóng bộ phận kích thích (chia sẻ) truyền trong một chế độ sợi (IEC 60793-2-50 B1/B2/B4).

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI