Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 61755 xác định một bộ quy định điều kiện cần được duy trì để đáp ứng những yêu cầu của không-góc đánh bóng tài liệu tham khảo các kết nối.
Những quy định điều kiện bao gồm chiều giới hạn và sợi quang yêu cầu của quang diện để đáp ứng những yêu cầu cụ thể để tham khảo kết nối (phích cắm và bộ tiếp) được sử dụng cho sự suy giảm, số đo.
Hai lớp khác nhau để tham khảo kết nối được xác định trong này tiêu chuẩn. Sử dụng mỗi người trong các lớp phụ thuộc vào các ứng dụng vào những mục tiêu suy giảm đo sự không chắc chắn. Các người mẫu sử dụng một giấy phép Màu của cường độ ánh sáng trên những quy định giới hạn chế độ đường kính trường (NGHỊ) phạm vi.
Chuẩn này được thiết kế để được sử dụng để vận chuyển và chấp nhận kiểm tra.
Các tài liệu tham khảo kết nối được chỉ định cho B1.1, B1.3 và B6 sợi như quy định trong IEC 60793-2-50.
Việc sử dụng các tài liệu tham khảo kết nối cắm sẽ không được giới thiệu mà phân loại của sợi là khó khăn, ví dụ xây dựng và bảo trì máy dây cáp reinhold.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO