Update: 13/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 61812 áp dụng thời gian để chuyển tiếp cho các ứng dụng công nghiệp (ví dụ như kiểm soát tín hiệu, và thiết bị công nghiệp).
Nó cũng áp dụng thời gian để chuyển tiếp cho tự động điều khiển điện cho sử dụng trong trong hiệp hội với thiết bị cho dân cư và tương tự sử dụng.
Thuật ngữ “tiếp” được sử dụng trong này tiêu chuẩn, bao gồm cả các loại rơle với thời gian quy định chức năng khác với đo chuyển tiếp.
Chú Ý, Tùy thuộc vào lĩnh vực áp dụng các rơ-le (ví dụ tự động điều khiển điện cho gia đình và tương tự sử dụng chuyển cho gia đình và tương tự cố định cài đặt điện), tiếp tục tiêu chuẩn có thể được áp dụng, ví dụ IEC 60730-2-7 hoặc IEC 60669-2-3.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page