Update: 23/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 61892 xác định yêu cầu cho những sự lựa chọn và lắp đặt điện
cáp thiết kế để cố định hệ thống điện trong điện thoại di động và cố ra nước ngoài đơn vị, bao gồm
bơm hoặc “được không đấy” trạm trạm nén và trí tiếp xúc duy nhất phao
neo, được sử dụng trong dầu mỏ ngoài khơi ngành công nghiệp cho khoan, sản xuất, và xử lý cho
mục đích lưu trữ.
Các tài liệu tham khảo với hệ thống điện bao gồm những người đang bị rung động do
sự chuyển động của các đơn vị, ví dụ như cáp cài đặt trên một kéo dây chuyền, và không phải là những người được
dành cho lặp đi lặp lại cong. Dây cáp thích hợp cho lặp đi lặp lại cong sử dụng những chi tiết trong khác
IEC, ví dụ như IEC 60227 và IEC 60245, và sử dụng của họ trên tàu ngoài khơi đơn vị được
giới hạn cho những tình huống đó không trực tiếp liên quan đến tiếp xúc với một môi trường biển,
ví dụ như công cụ cầm tay các thiết bị etc.
Sau loại và các ứng dụng của cáp được không bao gồm:
• quang sợi cáp;
• phụ biển và rốn cáp;
• dây cáp cung cấp khoan máy bơm;
• dữ liệu viễn thông và tần số radio cáp.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page