Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 62149 bao gồm việc thực hiện kỹ thuật cho hạt phản bán dẫn khuếch đại quang (RSOA) thu được sử dụng cho các sợi quang viễn thông và quang dữ liệu truyền ứng dụng. Hiệu suất chuẩn có một định nghĩa của các sản phẩm yêu cầu thực hiện cùng với một loạt các bộ bài kiểm tra và số đo với xác định rõ ràng điều kiện khắc nghiệt, và nhanh chóng tiêu chí. Các bài kiểm tra nhằm được chạy trên một “một lần ra” sở để chứng minh bất kỳ sản phẩm của khả năng để đáp ứng việc thực hiện yêu cầu của tiêu chuẩn.
Một sản phẩm đó đã được chứng minh để đáp ứng mọi yêu cầu của một suất chuẩn có thể được tuyên bố là phù hợp với chương trình tiêu chuẩn, nhưng sau đó phải được kiểm soát bởi một chất lượng bảo đảm/chất lượng phù hợp chương trình.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI