Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 62196 được áp dụng cho xe ghép bằng chân và liên hệ-ống của chuẩn cấu hình ở đây, còn được gọi là “phụ kiện” được sử dụng trong xe điện dẫn tính hệ thống, mà kết hợp các phương tiện kiểm soát, với giá cao điều áp lên đến 1 500 V d.c. và bình hiện thời lên tới 250 Một, và 1 000 V một.c. và bình hiện thời lên tới 250 A.
Phần này của IEC 62196 áp dụng cho công suất cao d.c. diện và kết hợp một.c./d.c. diện của chiếc xe ghép quy định trong IEC 62196-1:năm 2014, và dự định cho sử dụng trong dẫn tính hệ thống, cho mạch định trong IEC 61851-1:2010, và IEC 61851-23:năm 2014.
D.c. chiếc xe kết nối được bao phủ bởi phần này của các tiêu chuẩn chỉ được sử dụng trong chế độ sạc 4, theo trường Hợp C tại Khoản 6.2 của IEC 61851-1:2010, Con số 3 trong Khoản 6.3.1 của IEC 61851-1:2010 và IEC 62196-2:năm 2011.
D.c. xe các vịnh nhỏ đều được bao phủ bởi phần này của các tiêu chuẩn chỉ được sử dụng trong chế độ sạc 4, theo trường Hợp C tại Khoản 6.2 của IEC 61851-1:2010, Con số 3 trong Khoản 6.3.1 của IEC 61851-1:2010.
Những chiếc xe ghép được thiết kế để được sử dụng cho các mạch tương tự như những quy định trong IEC 61851-23 hoạt động ở điện áp khác nhau và có thể bao gồm TIỀN và thông tin liên lạc, tín hiệu.
Phần này của IEC 62196 áp dụng cho các xe ghép được sử dụng trong một môi trường xung quanh nhiệt độ của giữa -30 °C và 50 °C.
CHÚ 1, Ở vài nước khác yêu cầu có thể áp dụng.
Chú Ý, 2 Ở sau nước, -35 °C áp dụng: SE.
Những chiếc xe ghép được thiết kế để được kết nối chỉ để cáp với đồng hoặc copperalloy dây dẫn.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO