Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 62321 chỉ định một quy phạm và hai thông tin kỹ thuật để xác định polybrominated biphenyls (nam phi và ấn) và diphenyl ete (PBDE) trong polymer của các sản phẩm.
Khí sắc–khối phổ (GC-MS) kiểm tra phương pháp này thích hợp cho những quyết định của monobrominated để decabrominated biphenyls (nam phi và ấn) và monobrominated để decabrominated diphenyl ete (PBDE).
Phụ lục và Một C chứa phương pháp sử dụng ion đính kèm khối phổ (IAMS) kết hợp với trực tiếp tiêm thăm dò (NHÚNG) và áp lực cao lỏng sắc cùng với ảnh diode mảng cực tím dò (HPLC-PDA/tia cực tím). Các kỹ thuật này sẽ có ích như nhanh, tính hoặc bán định lượng loại phương pháp, nhưng có thể những giới hạn, bao gồm
nhiễu hoặc số hay loại của nam phi và ấn và PBDE hợp chất nằm trong phạm vi của họ.
Ion đính kèm khối phổ (IAMS) kỹ thuật là giới hạn cho những quyết định của decabromo biphenyl và kỹ thuật hỗn hợp của decabromodiphenyl ete, octabromodiphenyl ete, và pentabromo diphenyl ete cháy hợp chất. Xác định khác
PBBs hoặc PBDEs bằng phương pháp này đã không được đánh giá.
Áp lực cao lỏng sắc kỹ thuật là giới hạn cho những quyết định của kỹ thuật hỗn hợp của decabromodiphenyl ete, octabromo diphenyl ete, decabromo biphenyl và octabromo biphenyl kỹ thuật chống cháy. Những quyết định của các PBBs hoặc PBDEs bằng phương pháp này đã không được đánh giá.
Những bài kiểm tra phương pháp đã được đánh giá để sử dụng với PS-HI (nitơ, tác động cao) và
PC/ABS (một sự pha trộn của poli và acrylonitrile và ủy) chứa cá nhân
PBDEs giữa 20 mg/kg đến 2 000 mg/kg và tổng PBDEs giữa 1 300 mg/kg đến 5, 000
mg/kg như mô tả trong tiêu chuẩn này bao gồm trong phụ Lục F. sử dụng những phương pháp khác
polymer loại PBBs hoặc khác PBDE hợp chất hoặc nồng độ dao động khác với những
quy định ở trên đã không được cụ thể đánh giá.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO