Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định các thủ tục, nội dung, và thức liên quan đến tài liệu tuyên bố cho sản phẩm của công ty hoạt động trong và cung cấp các ngành công nghiệp điện. Quá trình và hóa chất thải trong sử dụng sản phẩm đang không ở trong phạm vi này tiêu Chuẩn Quốc tế.
Chính dự định sử dụng này tiêu Chuẩn Quốc tế là cung cấp dữ liệu để hạ lưu nhà sản xuất:
• cho phép họ để đánh giá sản phẩm chất chống lại hạn chế yêu cầu tuân thủ
• họ có thể sử dụng trong môi trường thiết kế quá trình và trên tất cả các sản phẩm đời giai đoạn
Khoản 4 xác định yêu cầu cho một tài liệu tuyên bố.
Khoản 5 ghi rõ các tiêu chuẩn cho hàng phải khai báo chất và tài liệu lớp học trong những IEC 62474 cơ sở dữ liệu liên kết với tiêu chuẩn này.
Khoản 6 xác định dạng dữ liệu và trao đổi yêu cầu được bao gồm trong IEC 62474 cơ sở dữ liệu.
Khoản 7 ghi rõ các quá trình để cập nhật thường xuyên, và duy trì sự IEC 62474 cơ sở dữ liệu.
Mặc dù này tiêu Chuẩn Quốc tế xác định cơ sở yêu cầu nó mang đến sự linh hoạt đến nhà sản xuất và các nhà cung cấp trong sự lựa chọn của các yêu cầu thêm hoặc thông tin.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế không cung cấp bất kỳ cụ thể phương pháp để nắm bắt phần nguyên liệu. Tổ chức có sự linh hoạt để xác định phương pháp thích hợp nhất để chụp phần nguyên liệu mà không làm ảnh hưởng đến dữ liệu và chất lượng. Này tiêu Chuẩn Quốc tế là dành cho phép báo cáo dựa trên kỹ thuật phán xét, cung cấp vật liệu tuyên bố, hoặc vào mẫu thử nghiệm.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI