Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế cung cấp hướng dẫn về các ứng dụng của các tăng tốc kiểm tra kỹ thuật để đo lường hay cải thiện của sản phẩm tin cậy. Nhận dạng tiềm năng không chế độ đó có thể là có kinh nghiệm trong việc sử dụng một sản phẩm mục, và họ giảm nhẹ là công cụ để đảm bảo an toàn, tin cậy của một mục.
Các đối tượng của các phương pháp là để xác định một trong hai thiết kế tiềm năng yếu đuối hoặc cung cấp thông tin trên mục tin cậy, hoặc để đạt được cần thiết tin cậy/sẵn sàng cải thiện, tất cả trong một nén hay tăng tốc khoảng thời gian. Chuẩn này địa chỉ tăng tốc thử nghiệm của người không sửa chữa và sửa chữa hệ thống. Nó có thể được sử dụng để xác suất tỉ lệ
bài kiểm tra tuần tự, thời gian định kiểm tra và tin cậy cải thiện/tăng trưởng, kiểm tra nơi các biện pháp đáng tin cậy có thể khác nhau từ những tiêu chuẩn xác suất của sự thất bại xảy ra.
Chuẩn này còn kéo dài để trình bày tăng tốc thử nghiệm hoặc kiểm tra sản xuất phương pháp đó sẽ xác định điểm yếu đưa vào các sản phẩm của công lỗi, mà có thể thỏa hiệp sản phẩm, đáng tin cậy.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI