Thông Tin Chung
Phạm vi

Khi một truyền mạng cho kỹ thuật số trên mặt đất truyền hình (DTTB) đang được triển khai, mới mạng công nghệ như các Tần số Duy nhất Mạng (xem thêm) có thể được sử dụng xuất sắc thông thường tương tự hệ thống TRUYỀN hình. Tuy nhiên, kỹ thuật mới thông số đánh giá được giới thiệu cho cài đặt xem thêm hệ thống. Ngoài chất lượng mới phương pháp đánh giá cũng được thành lập để đạt được ổn định và chất phát dịch vụ
tránh những vách đá hiệu quả, đó là một trong những biểu tượng trong các kỹ thuật số truyền tín hiệu chất lượng đột ngột suy thoái khi nhận được C/N trở nên chỉ thấp hơn một giá trị cụ thể đại diện cho các hệ thống giới hạn.
Cho nền mô tả ở trên này tiêu Chuẩn Quốc tế có mục đích
• thiết lập phương pháp cho phép đánh giá mục tiêu của các hoạt động của truyền mạng để làm cho ổn định DTTB dịch vụ một thực tế,
• thiết lập một kỹ thuật cơ bản, như một nghĩa của kỹ thuật, để chuẩn đo các phương pháp.
Các phép đo phương pháp mô tả trong tiêu chuẩn này là dành cho kỹ thuật số trên mặt đất truyền hình thử nghiệm mạng và xác nhận. Các phương pháp đo lường kỹ thuật số trên mặt đất phát được không bao gồm trong này tiêu chuẩn. Những phương pháp này, đang được mô tả trong IEC 62273-1.
Chuẩn này không đưa ra bất kỳ quy định yêu cầu bắt buộc. Các kỹ thuật và yêu cầu xác định cho mỗi hệ thống có ưu tiên hơn chuẩn này. Tuy nhiên, có thể có một số trường hợp chi tiết chưa được xác định trong mỗi cá nhân đặc điểm kỹ thuật hoặc khác nhau, hệ thống sẽ được đánh giá theo chung một phương pháp đo lường. Mục đích của việc này chuẩn bị để cung cấp một kỹ thuật chung cơ sở đó làm cho kết quả đo
so sánh trong mọi trường hợp.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI