Thông Tin Chung
Phạm vi

Phạm vi của Chuẩn này là để cung cấp thủ tục thử nghiệm dựa trên những giấy tờ nêu trên và dành để giảm thiểu những nguyên nhân của sự khác biệt giữa, kết quả kiểm tra tham gia vào xem xét lớn tích lũy kinh nghiệm trong 30 năm qua nhiều bài kiểm tra kỹ sư, và có văn học, bao gồm một CIGRE Kỹ thuật, tài Liệu đặc biệt đề cập đến đây tiêu chuẩn (xem tài liệu tham Khảo).
Chuẩn này mô tả sự hiện phương pháp, bao gồm cả bộ máy, các thủ tục và độ chính xác, để đo của dẫn tự giảm xóc và cho các dữ liệu giảm dạng.Ngoài ra, một số cơ bản hướng dẫn cũng được cung cấp thông báo cho các người sử dụng tiềm năng của một phương pháp là điểm mạnh và điểm yếu.
Các phương pháp và thủ tục kết hợp trong này tiêu Chuẩn được áp dụng chỉ để thử nghiệm trên trong phòng thí nghiệm kéo dài.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO