Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 62575 cho thực tế hướng dẫn sử dụng nội dung làm cho thành phố bộ lọc được sử dụng trong viễn thông, thiết bị đo, các hệ thống radar và sản phẩm tiêu dùng.
Thông tin chung, chuẩn giá trị và kiểm tra điều kiện sẽ được cung cấp trong một tương lai giá tiêu chuẩn.
Phần này của IEC 62575 bao gồm các loại khác nhau của lọc cấu hình, trong đó có các hoạt động tần số là từ khoảng 500 MHz đến 10 Giga và tương đối băng thông là về 1 % 5% của trung tâm tần số.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI