Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 62607 mô tả quy trình để theo dõi và biện pháp phòng ngừa để được thấy khi biểu diễn tái sản xuất đo lượng tử quả của phát quang nano. Huỳnh quang nano bao phủ bằng phương pháp này bao gồm nanoobjects như chấm lượng tử, nanophosphors, này, nanofibers, tinh thể nano, nanoplates, và cấu trúc có chứa những vật liệu. Các nano có thể được phân tán trong một chất lỏng nước (ví dụ như keo phân tán chấm lượng tử) hoặc rắn (ví dụ như, nanofibers có phát quang nano). Chuẩn này bao gồm cả tương đối số đo của nước phát quang nano và tuyệt đối số đo của cả hai rắn và chất lỏng nước nano.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI