Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế bao máy tính cá nhân phẩm. Nó được áp dụng máy tính và máy tính xách tay như xác định trong 4.1 đó là thị trường như là sản phẩm cuối cùng và đó là sau này gọi là thiết bị kiểm tra (EUT) hay sản phẩm.
Chuẩn này ghi rõ:
– một thủ tục thử nghiệm để cho phép đo lường sức mạnh và/hoặc tiêu thụ năng lượng trong mỗi EUT quyền lực của chế độ;
– các công thức tính sự tiêu thụ năng lượng (T) cho một khoảng
(bình thường hàng năm);
– một đa số hồ sơ nên được sử dụng với tiêu chuẩn này cho phép chuyển đổi của trung bình điện thành năng lượng trong MÀN công thức;
– một hệ thống phân loại cho phép như thế cho so sánh như tiêu thụ năng lượng giữa EUTs;
– trước khi được xác định dạng cho sự trình bày của quả.
Chuẩn này không đặt bất kỳ vượt qua/không tiêu chuẩn cho các EUTs. Người của các kết quả kiểm tra nên xác định như vậy tiêu chí.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI