Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 62625 bao gồm các đặc điểm kỹ thuật của một người trên tàu lái xe dữ liệu ghi hệ thống cho những mục đích của ghi dữ liệu về các hoạt động của tàu. Các dữ liệu dùng cả hai để điều khiển hành vi và hội đồng quản trị trên hệ thống vi để hỗ trợ có hệ thống giám sát an toàn như một phương tiện ngăn chặn tai nạn.
Dữ liệu được ghi lại trong một cách đó là thích hợp để xác định nguyên nhân và đâu có hậu quả, đó là những dữ liệu phù hợp:
• cho điều tra sử dụng trong trường hợp của tai nạn và sự cố;
• để giám sát các động thích hợp của trình điều khiển.
Các phù hợp thử nghiệm phẫu thuật sẽ được bao phủ bởi một tiêu chuẩn tương lai trong IEC 62625 loạt.
Chuẩn này ghi rõ các yêu cầu của một máy ghi âm hệ thống đó là áp dụng cho tất cả loại xe đường sắt.
Yêu cầu và trách nhiệm cho người quản lý và duy trì của các dữ liệu để đảm bảo rằng nó được duy trì tính toàn vẹn một khi nó đã được chiết xuất từ các thiết bị ghi âm nằm ngoài phạm vi của chuẩn này.
Ứng dụng của chuẩn này là công ty con để trách nhiệm của các vận chuyển thẩm quyền và sự an toàn cơ quan có thẩm quyền và các cụ thể luật pháp và mệnh lệnh nơi ODDRS (trên tàu dữ liệu lái xe hệ thống ghi âm) được triển khai.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI