Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế mô tả một cách chung chung phương pháp cho cậy đánh giá và bảo đảm mạng thông tin từ một mạng sống quan điểm chu kỳ. Nó trình bày mạng tin cậy đánh giá chiến lược và phương pháp để phân tích của mạng sơ đánh giá tin cậy của dịch vụ con đường, và tối ưu của cấu hình mạng để đạt được mạng tin cậy suất và đáng tin cậy của
dịch vụ. Nó cũng có địa chỉ mạng tin cậy đảm bảo chiến lược và phương pháp ứng dụng của mạng kiểm tra sức khỏe mạng mất kiểm soát và kiểm tra quản lý trường hợp để nâng cao và duy trì độ tin cậy suất trong dịch vụ mạng hoạt động.
Chuẩn này được áp dụng cho mạng cung cấp dịch vụ, mạng thiết kế và phát triển, và mạng lưới bảo trì và khai thác cho bảo đảm mạng tin cậy hiệu suất, đánh giá của cậy của dịch vụ.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI