Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế bao đặc trưng của kéo transformers như xác định trong 3.1.1, được sử dụng trong kéo trạm điện hoặc dọc theo dõi cho các nguồn cung cấp năng lượng cho một.c. và d.c. kéo hệ thống hoặc để cung cấp năng lượng để hỗ trợ dịch vụ. Kéo transformers là một trong hai
– pha kéo biến, hoặc
– ba-giai đoạn hai giai đoạn kéo biến, hoặc
– duy nhất-ba hoặc poly-pha lưu-hoặc biến đổi-/tần-người cho d.c. hoặc một.c. hệ thống kéo hay
– pha auto-người để kéo cung cấp điện, hoặc
– pha tăng cường áp hay
– đơn hoặc ba pha phụ biến tại kéo cung cấp điện.
Kéo transformers thường được bao phủ bởi các tiêu Chuẩn của IEC 60076 loạt. Yêu cầu đưa ra trong IEC 60076 áp dụng với nhau với sự bổ sung yêu cầu đưa ra trong này tiêu chuẩn.
Phụ thuộc vào sự lựa chọn công cụ thể bộ phận của IEC 60076 áp dụng:
– IEC 60076-1: Dầu đắm mình transformers
– IEC 60076-11: máy biến thế
– IEC 60076-15: Khí transformers
Cho transformers ăn liên lạc đường thông qua tĩnh chuyển đổi IEC 61378-1 có thể giúp, nhưng hoặc sửa đổi khác yêu cầu được ở đây tiêu chuẩn.
Transformers gắn trên tàu kéo xe được bao phủ bởi IEC 60310 và bị loại ra khỏi phạm vi của chuẩn này.
Điện từ tương thích được cai trị bởi IEC 60076-1, mà nói rằng một transformer có thể được coi là một thụ động tố trong lĩnh vực này. Một số phụ kiện, tuy nhiên, có thể EMC yêu cầu đưa ra trong IEC 62236-5.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO