Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế là áp dụng cho fluorometric oxy phân tích được sử dụng cho các liên tục quyết tâm của oxy áp suất một phần hay tập trung. Nó được áp dụng để fluorometric oxy phân tích thích hợp để sử dụng trong nước có chứa chất lỏng tinh khiết, nước ngọt, hay uống nước, nước biển hoặc khác dung dịch nước công nghiệp, thành phố lãng phí nước từ cơ quan nước (ví dụ hồ, sông, sông), cũng như cho công nghiệp trình suối và quá trình chất lỏng. Trong khi nguyên tắc fluorometric oxy-máy phân tích được áp dụng trong khí giai đoạn, các biểu hiện của suất khí-giai đoạn sẽ không thể bị tiêu chuẩn này.
Các đơn vị cảm biến của một fluorometric phân tích oxy đang trong liên lạc với các phương tiện truyền thông để được đo có một luminophore trong một polymer-màng thấm cho oxy hoặc trong khác oxy thấm liệu (hoặc chất).
Chuẩn này ghi rõ các thuật ngữ nghĩa yêu cầu cho các báo cáo của nhà sản xuất và bài kiểm tra cho fluorometric oxy phân tích.
Chuẩn này là phù hợp với những nguyên tắc chung đặt ra trong IEC 60359 và IEC 60770 loạt.
Chuẩn này là áp dụng để phân tích được chỉ định cho cài đặt vĩnh viễn cài đặt trong bất kỳ vị trí (trong nhà hay ngoài trời) sử dụng một dòng đo lường kỹ thuật.
Yêu cầu an toàn được giải quyết trong IEC 61010-1.
Chuẩn range d.c. hiện tại tín hiệu được sử dụng trong quá trình điều khiển hệ thống xử lý trong IEC 60381-1.
Kỹ thuật có giá trị cho các thử nghiệm của ảnh hưởng có thể với số lượng được tìm thấy trong IEC 60654 loạt.
Cầu cho các tài liệu để có được cung cấp dụng cụ được xử lý bằng cách IEC 61187.
Cầu cho các nguyên tắc chung về số lượng, các đơn vị và các biểu tượng này được giải quyết trong ISO 80000-1:2009.
Các đối tượng của IEC 62703 là:
– để xác định khía cạnh chung trong những thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến hoạt động của fluorometric oxy phân tích được sử dụng cho các liên tục quyết tâm của oxy áp suất một phần hoặc tập trung trong chất lỏng phương tiện truyền thông;
– để thống nhất phương pháp trong và kiểm tra báo cáo về chức năng suất của các phân tích;
– để xác định kiểm tra phải được thực hiện để xác định chức năng suất và làm thế nào, kiểm tra như vậy phải được thực hiện;
– để cung cấp tài liệu cơ bản để hỗ trợ các ứng dụng của tiêu chuẩn của đảm bảo chất lượng trong ISO 9001.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI