Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu chuẩn Quốc tế áp dụng cho các điện tổng hợp dây thừng được sử dụng ở trên không liên lạc đường.
Này tiêu chuẩn Quốc tế quy định các yêu cầu cách điện của sợi dây tổng hợp hội và là áp dụng để điện kéo trên đường dây liên hệ với đường ánh sáng, đường ray, đường xe điện, ego và các hệ thống.
Những cách tổng hợp dây thừng được sử dụng để hỗ trợ cơ khí và cách điện cho trên không liên lạc đường.
Họ thường dùng trong các ứng dụng lĩnh vực:
– delta đình chỉ dây liên lạc;
– dây xích cáp;
– điểm giữa neo;
– tie;
– dropper;
– headspan;
– tiếng ồn và chống rung;
– kiềm chế – và ròng rọc, giá treo;
– thanh rung làm bằng thủy tinh gia cố polymer (VÙNG).
Này tiêu chuẩn thiết lập các yêu cầu và đặc tính của những sợi dây thừng, phương pháp kiểm tra và kiểm tra thủ tục được sử dụng với các cách tổng hợp dây thừng, cùng với sự sắp đặt và yêu cầu giao hàng.
Tổng hợp dây thừng chỉ cho các ứng dụng cơ khí không phải là một phần của việc này tiêu chuẩn quốc tế. Dù sao cơ khí cầu và kiểm tra nói trong tiêu chuẩn này có thể được sử dụng cho loại này của dây thừng.
Các đối tượng của chuẩn này là để quy định quy định cho nhà thiết kế và để cho phép điều khoản của sự phục vụ được chỉ định bởi các nhà cung cấp cho người mua hoặc thông báo mua.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI