Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế cho các phép đo phương pháp cho cha, tín hiệu được tạo ra trong các tần số radio (CODE) bề mặt sóng âm (THẤY) và với số lượng lớn sóng âm thanh (làm cho thành phố) các thiết bị như bộ lọc và duplexers, được sử dụng trong viễn thông, thiết bị đo, các hệ thống radar và sản phẩm tiêu dùng.
Các IEC 62761 bao gồm cơ bản của không tuyến tính, và hướng dẫn để thiết lập hệ thống đo lường và để thiết lập các thủ tục đo của phi tuyến tín hiệu được tạo ra trong THẤY/làm cho thành phố thiết bị.
Nó không phải là mục đích của trò tiêu chuẩn để giải thích lý thuyết cũng không nỗ lực để che tất cả những tình huống có thể xảy ra trong hoàn cảnh thực tế. Chuẩn này thu hút sự chú ý đến một số câu hỏi căn bản, có người sử dụng có cân nhắc trước khi anh/chị đặt một lệnh cho dây xung quanh THẤY/làm cho thành phố bị cho một ứng dụng mới. Một thủ tục như vậy sẽ là người của bảo hiểm chống lại hiệu quả đạt yêu cầu.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI