Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 61076 thiết lập kỹ thuật và yêu cầu kiểm tra cho một kết nối với mười liên lạc, để sử dụng trong công nghiệp môi trường.
Này PAS chỉ định miễn phí và cố kết nối chèn, với vòng liên lạc, thích hợp cho vít hoặc uốn chấm dứt. Các chấm dứt kỹ thuật, như hàn hoặc ban in kết nối được theo thỏa thuận giữa nhà sản xuất và sử dụng. Miễn phí và cố kết nối có một pushpull chế khóa cho IP65 và bảo vệ IP67 theo IEC 60529.
Kết nối theo này PAS không có khả năng phá vỡ CỐC theo IEC 61984, do đó họ không có ý định có tham gia hay thảnh thơi sử dụng bình thường khi sống hoặc dưới tải, nếu không được chỉ định bởi các nhà sản xuất.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI