Thông Tin Chung
Phạm vi

Kỹ thuật này báo cáo mô tả những vòng robin kết quả đo cho nhóm trễ gợn (đông ĐỨC) của du dương phân tán bù (TDCs). Nó một thời gian ngắn giải thích bốn điển hình TDCs đo và bốn phương pháp thông thường của đo sự chậm trễ nhóm (APO), cũng như đông ĐỨC vòng robin kết quả đo của TDCs, và một phân tích của độ và sự khác biệt giữa những phương pháp đo lường. Kỹ thuật này báo cáo cũng đề xuất thích hợp các thông số đo và một số của giai đoạn gợn thay vì của đông ĐỨC

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI