Thông Tin Chung
Phạm vi

Kỹ thuật này báo cáo mô tả những nguyên tắc chung và các chi tiết kỹ thuật của các phép đo magnetostriction của tờ mẫu vật tốt nhất là 500 mm và rộng 100 mm và Epstein dải mẫu vật, quy định trong IEC 60404-2, của thép điện của các phương tiện của quang cảm biến và gia tốc.
Những phương pháp này, đang được áp dụng để kiểm tra mẫu vật thu được từ thép điện tờ và dải của bất kỳ lớp. Các đặc tính của magnetostriction được xác định cho một sin gây áp, để xác định giá trị đỉnh cao của từ phân cực và cho một tần số.
Các phép đo được thực hiện tại một nhiệt độ của 23 °C ± 5 °C trên bài kiểm tra mẫu vật mà có đầu tiên đã bị xóa

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI