Thông Tin Chung
Phạm vi

Kỹ thuật này báo cáo mô tả một loạt các nano liên lạc và nano-liên kết nối được sử dụng trong nghiên cứu và phát triển, và ngày nay sản phẩm.
Mục đích của kỹ thuật này báo cáo là để xác định nano liên lạc và nano-liên kết nối đó sẽ được phổ biến trong các sản phẩm, để mô tả tiểu bang của nghệ thuật và để mô tả một số tính năng và vấn đề liên quan đến các địa chỉ liên lạc. Đặc biệt là sau đây sẽ được thảo luận trong mỗi nano liên lạc hoặc nano-liên kết nối thảo luận trong Khoản 5:
− loại và cấu hình của nano liên lạc và liên kết nối được hình thành;
− yêu cầu của nano liên lạc và liên kết nối trong các sản phẩm;
− công nghệ chế tạo, quá trình, và quá trình điều khiển được sử dụng để làm cho nano liên lạc và liên kết nối;
− đặc điểm kỹ thuật số nano liên lạc và nano-liên kết nối;
− chức năng và suất của nano liên lạc và liên kết nối;
− tin cậy của các nano liên lạc và liên kết nối trong các sản phẩm và
− mong đợi của khi các sản phẩm và liên quan đến nano sẽ liên lạc tiếp cận thị trường.
Kỹ thuật này báo cáo điểm tích cực và tiêu cực đặc điểm của người na-nô liên lạc và liên kết nối trong mỗi công nghệ hoặc vật liệu nano thảo luận. Thông tin này có thể hữu ích để thiết kế sản phẩm và các nhà nghiên cứu trong những nỗ lực của họ để mang lại khác nanoenabled sản phẩm đến các thị trường. Đề nghị cho sự hình thành và sử dụng nano liên lạc và liên kết nối cũng được chỉ định.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI