Thông Tin Chung
Phạm vi

IEC/TR 62635, mà là một kỹ thuật báo cáo, cung cấp một phương pháp để trao đổi thông tin liên quan đến CHẾT các nhà sản xuất và tái chế, và dành cho việc tính toán tái sử dụng và thu hồi giá
• cung cấp thông tin cho tái chế cho phép phù hợp, và tối ưu EoL điều trị hoạt động,
• cung cấp đủ thông tin để mô tả những hoạt động ở EoL cơ sở điều trị trong để kích hoạt các nhà sản xuất để thực hiện hiệu quả thơ ấu,
• đánh giá tái sử dụng và thu hồi giá dựa trên sản phẩm thuộc tính và phản ánh thực sự kết thúc của cuộc sống thực tiễn.
Hơn nữa, kỹ thuật này báo cáo bao gồm:
• chí để mô tả EoL điều trị kịch bản;
• tiêu chuẩn để xác định sản phẩm bộ phận mà có thể đòi hỏi hướng trước khi tách vật chất và thông tin liên quan đến được cung cấp bởi các nhà sản xuất (định vị và tài liệu phần);
• một dạng cho thông tin mô tả EoL kịch bản và các kết quả của EoL điều trị hoạt động.
• một phương pháp tính tái sử dụng và thu hồi tỷ lệ CHẾT. Sự tính toán được giới hạn EoL điều trị và không bao bộ sưu tập. Tái sử dụng đánh giá được thể hiện như một phần của khối lượng của các sản phẩm đó có thể được tái chế hoặc tái sử dụng trong việc thu hồi tỷ lệ ở ngoài bao gồm một phần bắt nguồn từ năng lượng phục hồi. Này
techncial báo cáo có thể được áp dụng cho tất cả các thiết bị điện và điện;
• một số dữ liệu ví dụ tương ứng với xác định kịch bản cung cấp trong phụ Lục D.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI