Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 62699 mô tả bản đồ quy tắc và trao đổi phương pháp cho sự phát triển của chung rộng và hợp sử dụng dịch vụ không đồng nhất đa quốc gia hay multienterprise bộ phận điện tử dữ liệu thư viện. Phạm vi của kỹ thuật này báo cáo như sau:
một) xác định và phân loại của bản đồ loại cho bản đồ không đồng bộ phận điện tử thư viện;
b) nghĩa của bản đồ chung quy tắc và cụ thể lập bản đồ luật được áp dụng cho các bản đồ loại.
Sau khía cạnh được ra khỏi phạm vi của kỹ thuật này báo cáo:
• sơ nét và quản lý của bộ phận điện tử thư viện được vẽ bản đồ;
• quá trình bảo trì cho các bộ phận trong thư viện thay đổi.

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI