Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 63042, mà là một Kỹ thuật báo Cáo ghi rõ các tài liệu tham khảo cho các tiêu chuẩn
và hướng dẫn cho UHV AC hệ thống truyền. Tài liệu này cung cấp một cuộc quan
những tiêu chuẩn, cũng như, hướng dẫn.
Tài liệu này được phát triển để làm rõ mục tiêu chuẩn và/hay hướng dẫn mục cho UHV
AC hệ thống truyền. Nó mô tả các mặt hàng được coi là cho kế hoạch,
thiết kế, xây dựng, vận hành hoạt động và bảo dưỡng trong sự phát triển của
IEC ấn phẩm cho UHV AC hệ thống truyền.
Chú Ý Dựa trên này IEC/TR 63042-100, TC 122 sẽ chuẩn bị tiêu chuẩn và hướng dẫn cho UHV AC
hệ thống truyền dẫn, nhưng nó không bị hạn chế bởi khuôn khổ của TR. Một hệ thống tiếp cận là cần thiết cho sự
chuẩn bị của hệ thống định hướng chi tiết kỹ thuật như những kế hoạch, thiết kế, kỹ thuật yêu cầu
xây dựng, vận hành, tin cậy, sẵn sàng hoạt động.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO