Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 61340, mà là một kỹ thuật, mô tả thử phương pháp và thủ tục mà có thể được sử dụng để đánh giá sự tĩnh điện sạc và xả xu hướng, đàn áp lĩnh vực tài sản và phụ trách tản chỗ ở của may và tài liệu từ đó, mặc áo được xây dựng.
Kiểm tra phương pháp mô tả rất thích hợp để đánh giá may đeo trên hoặc về phía trên và dưới cơ thể, bao gồm cả nón, nhưng trừ giày, trong đó được bao phủ trong các bộ phận khác của IEC 61340 (xem IEC 61340-4-3 và IEC 61340-4-5)[1], và trừ găng tay và ngón tay võng.
Kiểm tra phương pháp mô tả có thể không thích hợp để đánh giá may may và tài liệu liên quan đến an toàn của nhân viên.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI