Thông Tin Chung
Phạm vi

Này, đặc điểm kỹ thuật là áp dụng đối với cường độ cao trị liệu siêu âm (HITU) thiết bị định:
– các thông số liên quan định lĩnh vực này;
– đo các phương pháp tương đối thấp mức ra và phương pháp ngoại suy này để điều trị cao hơn mức lĩnh vực;
– xem xét của sidelobes và trước khi tiêu cự maxima;
– các thông số liên quan đến HITU đầu dò khác nhau xây dựng và học, bao gồm không tập trung, tập trung, có hoặc không có ống kính, chuẩn trực, phân và hội tụ cảm biến, đa-tố cảm biến, cảm biến quét và nhiều nguồn.
Này, đặc điểm kỹ thuật được thiết kế để hỗ trợ các siêu âm đo yêu cầu đưa ra trong IEC 60601-2-62.
Những kỹ thuật đã sử dụng lượng, đảm bảo an toàn thử nghiệm, và các tiêu chuẩn của thông tin liên quan đến các lâm sàng suất của HITU hệ thống. Nếu có thể, điều này kỹ thuật kết hợp kỹ thuật từ khác có liên quan tiêu chuẩn.
Này, kỹ thuật này không áp dụng cho các loại thiết bị đó được bao phủ bởi tiêu chuẩn khác:
– lithotripters (xem IEC 61846);
– thiết bị phẫu thuật (xem IEC 61847);
– vật lý trị liệu thiết bị (xem IEC 61689).
Trong suốt này kỹ thuật đơn vị SI được sử dụng. Trong những đặc điểm kỹ thuật của các thông số nhất định như chùm-khu vực và điều đó có thể rất thuận tiện để sử dụng số thập phân bội hoặc sub-bội. Ví dụ, chùm-khu vực có thể được xác định trong cm2 và cường độ trong W/cm2 hoặc cherry,/cm2.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI