Thông Tin Chung
Phạm vi

Này, Đặc điểm Kỹ thuật cung:
• một hệ thống phương pháp cho việc đánh giá năng suất của dòng thủy triều năng lượng đổi (TECs) tạo ra điện cho tiện ích quy mô và địa phương lưới;
• một định nghĩa về PHÍA bình điện và được vận tốc nước;
• một phương pháp để sản xuất điện đường cong cho TECs xem xét;
• một khuôn khổ cho các báo cáo kết quả.
Loại trừ khỏi phạm vi này, Kỹ thuật, như sau:
• năng lượng thủy triều chuyển đổi (TECs) cung cấp năng lượng khác so với năng lượng điện trừ khi các hình thức khác là một bước trung gian đó được chuyển thành điện năng của các KỸ;
• đánh giá tài nguyên. Này sẽ được thực hiện trong các thủy triều nguồn năng lượng đặc tính và đánh giá Đặc điểm Kỹ thuật (tương lai IEC/TS 62600-201)
• tỉ lệ của bất kỳ đo hoặc có nguồn gốc kết quả,
• quyền lực lượng vấn đề;
• bất kỳ loại hình hoạt động khác với sức mạnh và năng lượng suất;
• tác dụng kết hợp của nhiều KỸ mảng.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI