Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 62600 thiết lập một hệ thống phân tích và báo cáo, qua tính toán hoặc trực tiếp đo, các lý thuyết dòng thủy triều nguồn năng lượng trong đại dương khu vực, bao gồm cả các cửa sông (giới hạn của triều ảnh hưởng) đó có thể phù hợp cho việc lắp đặt các mảng của TECs.
Nó được thiết kế để được áp dụng tại các giai đoạn của dự án đời để cung cấp cho phù hợp ước tính chính xác của người thủy triều nguồn lực để kích hoạt các mảng’ dự năng lượng hàng năm sản xuất được tính toán ở mỗi T vị trí kết hợp với IEC 62600-200.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO