Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 62607, mà là một Kỹ thuật, cung cấp một chuẩn mẫu cấu trúc đặc trưng thu phí giao thông chỗ ở trong màng mỏng hữu cơ/nano các thiết bị điện tử và một dạng báo cáo chi tiết về cấu trúc đó sẽ được cung cấp với các kết quả đo lường. Các tiêu chuẩn OTFT thử nghiệm cấu trúc với một liên lạc-khu vực giới hạn doping có thể giảm thiểu liên lạc với kháng và cho phép đo đáng tin cậy của tàu sân bay phí
di động. Mục đích của việc này Kỹ thuật là cung cấp cho thử nghiệm mẫu cấu trúc để xác định nội tại phí giao thông tính chất hữu cơ màng mỏng thiết bị. Mục đích là để cung cấp vật liệu đáng tin cậy thông tin cho OTFTs và để thiết lập các nguyên tắc để làm mẫu thử nghiệm cấu trúc, vì vậy mà liệu thông tin rõ ràng và kiên định trong suốt cuộc nghiên cứu cộng đồng và ngành công nghiệp.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI