Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 62656 cung ứng dụng hướng dẫn cho các dữ liệu bưu kiện quy định trong IEC 62656-1 và sử dụng cho các nghĩa của một miền dữ liệu từ điển đó có thể được nhập khẩu, xuất khẩu đến IEC thường dữ liệu từ điển, hoặc IEC CDD cho ngắn duy trì như IEC 61360-4 cơ sở dữ liệu [1]. Phần này của IEC 62656 cung hướng dẫn cho việc giải thích và sử dụng các kỹ thuật đặc điểm được xác định trong IEC 62656-1 trong vòng một phần mềm ứng dụng, để tránh sử dụng sai dữ liệu xây dựng có trong IEC 62656-1.
Hướng dẫn ứng dụng này chứa những vật sau đây:
• thông tin chủ yếu cho thực hiện dữ liệu bưu kiện cho dữ liệu từ điển từ/đến IEC CDD,
• ví dụ điển hình của làm thế nào để thực hiện đặc điểm trên dữ liệu bưu kiện,
• mở rộng của phù hợp lớp học cho thực hiện bưu kiện dựa trên hệ thống/nhập dữ liệu bưu kiện từ/đến IEC CDD.
Những vật sau đây được ở bên ngoài phạm vi của phần này của IEC 62656:
• thủ tục xây dựng IEC 61360 tuân thủ lĩnh vực dữ liệu từ điển,
• ngữ nghĩa của một tiêu chuẩn dữ liệu từ điển tự,
• giải thích lý thuyết của các hợp lý cấu trúc của dữ liệu bưu kiện, mà được coi là trong IEC 62656-1,
• diện cho các phổ biến thông tin mẫu (IEC 61970-301 [2]), được coi là IEC 62656-3 [3].

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO