Thông Tin Chung
Phạm vi

Này, Đặc điểm Kỹ thuật chỉ định nhận dạng cho các đơn vị hỗ trợ dựa trên máy tính xử lý các dữ liệu sản phẩm. Nó cung cấp một cuộc điều tra của số lượng với liên quan đến bộ sưu tập của tiêu chuẩn quốc tế cũng như không đơn vị chuẩn sử dụng trong kinh doanh, và khoa học.
Trong phạm vi được bất kỳ tiêu chuẩn hoặc không chuẩn đơn vị của các biện pháp hiện đang sử dụng, trong hai hay nhiều khác biệt tộc, ngôn ngữ hoặc quốc gia, ít nhất là trong một lĩnh vực của ngành công nghiệp, mà là một phương pháp rõ ràng của chuyển đổi để một tiêu chuẩn được biết đến đơn vị của đo hoặc tương đương của nó cũng là tài liệu hoặc rõ ràng từ bên ngoài tài liệu tham khảo.
Chú Ý 1 Các tài liệu thu thập các đơn vị thường được sử dụng trong dữ liệu kinh doanh. Nó không có ý để được hoàn thành.Những
tiêu chuẩn của đơn vị bộ phận đó là phạm vi.
Ý 2 Đã được giao một dạng bởi đang được đề cập đến trong IEC 62720 không có nghĩa là các đơn vị của đo
câu hỏi hay bộ phận đó có thể được coi là tiêu chuẩn.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI