Thông Tin Chung
Phạm vi

Này, Đặc điểm Kỹ thuật mô tả các phi công dây chức năng được thiết kế như một điều khiển cơ chế để cung cấp năng lượng điện để xe điện, chủ yếu cho sạc pin kéo xe. Nó liên quan đến tất cả các hệ thống sạc đảm bảo rằng các phi công chức năng với một phi công dây mạch với AC cho mode 2, chế độ 3 và chế độ 4 sạc như mô tả trong các IEC 61851 loạt.
Tài liệu này mô tả những chức năng và trình tự của các sự kiện cho mạch này dựa trên những đề nghị điển hình thực hiện các thông số mạch. Các thông số còn được đảm bảo khả năng tương tác của phi công điều khiển dây hệ thống thiết kế theo SAE J1772.
Tài liệu này là không có phương tiện sử dụng phi công chức năng đó không dựa trên một điều khiển đèn tín hiệu và một phi công dây.
Chú Ý 1 Trong bối cảnh của tài liệu này từ “EV cung cấp thiết bị” chỉ bất kỳ một trong những điều sau đây:
AC EV cung cấp thiết bị chế độ 3, trong cáp hộp điều khiển trong chế độ 2 và/hoặc DC EV cung cấp thiết bị
chế độ 4.
Chú Ý 2 phi công điều khiển dây là một bổ sung trưởng, ở ngoài đường dây điện nối xe để EV
thiết bị cấp thông qua những chiếc xe ghép.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI