Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 62832, mà là một Kỹ thuật, xác định nguyên tắc chung của
các nhà Máy Kỹ thuật số khung (GN khung), đó là một tập hợp các mẫu yếu tố (GN tài liệu tham khảo
người mẫu) và luật cho mô hình hệ thống sản xuất.
Này DF khung định nghĩa:
• một mô hình của hệ thống sản xuất tài sản;
• một mô hình của mối quan hệ giữa sản xuất khác nhau, hệ thống tài sản;
• những dòng chảy của thông tin về hệ thống sản xuất tài sản.
DF khung không bao đại diện của xây dựng đầu vào các nguồn lực
(như nguyên vật liệu sản xuất, bộ phận lắp ráp), tiêu dùng, làm việc phần trong quá trình, cũng không
sản phẩm cuối cùng.
Nó được áp dụng với ba loại quy trình sản xuất (liên tục điều khiển, lô kiểm soát hoặc
rời rạc kiểm soát) ở bất kỳ khu vực công nghiệp (ví dụ hàng ngành công nghiệp ô tô,
hóa chất, gỗ).
Chú Ý 1 tài liệu Này không cung cấp một ứng dụng kịch bản mô tả dựa sáng 15926, bởi vì
ISO 15926 sử dụng một phương pháp khác nhau để mô tả hệ thống sản xuất.
Ý 2 để hỗ trợ dầu khí hệ thống sản xuất, các phương pháp khác để mô tả sự tài sản có thể được
sử dụng (ví dụ dựa sáng 22745 công 13584-42).
Các đại diện của một hệ thống sản xuất theo tài liệu này được quản lý trong suốt
tất cả các giai đoạn trong hệ thống sản xuất đời (ví dụ thiết kế, xây dựng và hoạt động hoặc
bảo trì). Các yêu cầu và đặc điểm kỹ thuật của phần mềm các dụng cụ hỗ trợ DF
khung đang ra khỏi phạm vi của tài liệu này.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO