Kiểm toán ISO 9001 nội bộ là các cuộc kiểm tra trong đó công ty của bạn tự đánh giá để xem liệu tất cả các yêu cầu ISO 9001 có được tuân theo hay không. Các cuộc kiểm toán nội bộ này không chỉ được thực hiện khi thực hiện các quy trình ISO 9001 mà còn định kỳ sau khi đạt được chứng nhận ISO 9001. Tất cả các cuộc kiểm toán nội bộ được thực hiện bởi một hoặc nhiều nhân viên của chính công ty bạn đã được đào tạo về kiểm toán ISO 9001; cách khác, bạn có thể sử dụng một nhà thầu phụ. Công việc của kiểm toán viên nội bộ là xác minh rằng công ty của bạn đáp ứng các yêu cầu của ISO 9001: 2015 như được mô tả trong quy trình ISO 9001 mới và hướng dẫn công việc của bạn.

Au

Kiểm toán nội bộ ISO 9001

Kiểm toán viên
Các doanh nghiệp nhỏ thường có người lãnh đạo ISO 9001 thực hiện kiểm toán nội bộ. Trong trường hợp này, người lãnh đạo ISO 9001 kiểm tra toàn bộ công ty ngoại trừ công việc của chính anh ta và một nhân viên khác kiểm tra chức năng của người lãnh đạo ISO 9001. Học kỹ năng kiểm toán và thực hiện kiểm toán nội bộ không khó với đào tạo tốt (đặc biệt là các khóa học trực tuyến rẻ tiền ) và với một danh sách kiểm tra chi tiết .

Nhiều công ty bổ nhiệm và đào tạo một số kiểm toán viên nội bộ. Đây là một cơ hội tuyệt vời để đào tạo chéo, và để xác định và truyền bá các hoạt động kinh doanh tốt nhất. Trên thực tế, chương trình kiểm toán nội bộ của bạn có thể chứng minh là một trong những công cụ cải tiến kinh doanh mạnh mẽ nhất của bạn bằng cách sử dụng một số kỹ thuật khá dễ dàng được chúng tôi xác định trong một bài viết gần đây.

Kiểm toán làm công cụ đào tạo

Chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu Bước 4 (Kiểm toán nội bộ) ngay cả trước khi Bước 3 hoàn thành. Kiểm toán là một cách tuyệt vời để quản lý đào tạo và nhân viên trong các quy trình ISO 9001 mới, vì vậy kiểm toán sẽ giúp bạn thực hiện ISO 9001. Lưu ý rằng bạn không phải thực hiện kiểm toán nội bộ trong một sự kiện duy nhất; thay vào đó, bạn có thể chia kiểm toán nội bộ thành nhiều cuộc kiểm toán một phần. Ví dụ: bạn chỉ có thể kiểm toán một bộ phận, một quy trình hoặc một yêu cầu duy nhất tại một thời điểm.

Khi toàn bộ công ty của bạn đã được kiểm toán theo tất cả các yêu cầu ISO 9001 và số lượng sự không phù hợp (các vấn đề trong yêu cầu đáp ứng) đã giảm xuống mức có thể quản lý, công ty của bạn sẽ sẵn sàng cho kiểm toán chứng nhận.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ ISO-CERT

Adress: HH2A Khu đô thị Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội

Hotline: 0904.889.859 – 0904.889.859 (Ms.Hoa)

Website: https://ISO-CERT . vn

Email: [email protected]

✅ Giá Trị:⚡Quốc Tế ꧁꧂
⭐️ Công Nhận:🔺IAS - IAF
✅ Đánh Giá: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
⭐️ Thời Gian:🔺 Nhanh - Hiệu Quả
✅ Dịch Vụ:🔺Trọn Gói 100%
⭐️ Chi Phí:⚡Tiết kiệm - Ưu Đãi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *