[ad_1]

Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 hiện đang được xem xét. Giống như tất cả các tiêu chuẩn ISO, được sửa đổi 5 năm một lần, ISO 9001 đang được cập nhật để phản ánh những tiến bộ công nghệ mới tại nơi làm việc và nhằm tập trung cao hơn vào chất lượng đầu ra cho khách hàng.

Quá trình xem xét hiện đang ở Giai đoạn Quốc tế Dự thảo Cuối cùng (FDIS), giai đoạn thứ năm của quy trình sáu giai đoạn và tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 sửa đổi cuối cùng sẽ được công bố vào tháng 9 năm 2015. Một số thay đổi sắp tới đối với ISO 9001: 2008 là:

 1. Tiêu chuẩn ISO 9001 mới phù hợp với cơ cấu tổ chức cấp cao được thiết lập trên ISO Guide 83 (“Phụ lục SL”), yêu cầu tất cả các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO mới phải phù hợp với cấu trúc cấp cao với một loạt các yêu cầu chung. Cơ cấu này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thực hiện và tích hợp một số hệ thống quản lý một cách hài hòa, có cấu trúc và hiệu quả. Cấu trúc như sau:
  1. Phạm vi
  2. Tài liệu tham khảo quy chuẩn
  3. Điều khoản và Định nghĩa
  4. Bối cảnh của Tổ chức
  5. Khả năng lãnh đạo
  6. Lập kế hoạch
  7. Ủng hộ
  8. Hoạt động
  9. Đánh giá hiệu suất
  10. Cải tiến
 2. Một số khái niệm được thay thế, chẳng hạn như thuật ngữ “sản phẩm” được thay thế bằng “hàng hóa & dịch vụ” và “liên tục” bằng “cải tiến liên tục”. “Mua hàng” và “thuê ngoài” sẽ được thay thế bằng “cung cấp hàng hóa và dịch vụ bên ngoài”
 3. Tiêu chuẩn mới nhấn mạnh nhiều hơn vào “bối cảnh của tổ chức” ngụ ý một quan điểm đo lường, lập kế hoạch và thực hiện rộng hơn.
 4. Tiêu chuẩn mới sẽ áp dụng cách tiếp cận dựa trên rủi ro để xác định loại và mức độ kiểm soát phù hợp với từng nhà cung cấp bên ngoài và tất cả các hoạt động cung cấp hàng hóa và dịch vụ bên ngoài. Tiêu chuẩn đề xuất giải quyết các rủi ro có thể ảnh hưởng đến sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ cũng như sự hài lòng của khách hàng.
 5. Quản lý cấp cao sẽ được yêu cầu tham gia tích cực hơn vào hệ thống quản lý chất lượng.
 6. Sẽ có các yêu cầu chung về tài liệu, không tham chiếu đến sổ tay chất lượng được lập thành văn bản, các thủ tục được lập thành văn bản hoặc hồ sơ chất lượng. DIS đề cập đến “Thông tin được lập thành văn bản”.
 7. Nhu cầu loại trừ có thể không được coi là cần thiết trong phiên bản mới của tiêu chuẩn nhưng phản hồi về điều này đang được tìm kiếm như một phần của quá trình sửa đổi.

Bất kể những thay đổi sắp tới là gì, ISO 9001 sẽ tiếp tục là một tiêu chuẩn chung, phù hợp với mọi quy mô và loại hình tổ chức trong bất kỳ lĩnh vực nào và nó sẽ tiếp tục mang lại “niềm tin vào khả năng của tổ chức trong việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ một cách nhất quán đáp ứng khách hàng và có thể áp dụng các yêu cầu luật định và chế định ”.

✅ Giá Trị:⚡Quốc Tế ꧁꧂
⭐️ Công Nhận:🔺IAS - IAF
✅ Đánh Giá: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
⭐️ Thời Gian:🔺 Nhanh - Hiệu Quả
✅ Dịch Vụ:🔺Trọn Gói 100%
⭐️ Chi Phí:⚡Tiết kiệm - Ưu Đãi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *