Thông Tin Chung
Phạm vi

Tài liệu này chỉ ra những thủ tục cần thiết để chuẩn bị cần thiết Môi trường
Chiếu và phạm vi (ÍT) báo Cáo, bao gồm trong những thiết Kế Sở phạm vi giấy Tờ
(DBSPs) cho chính các dự án, và các chi phí yêu cầu cho BI-19
Thể Loại Khác Vốn Mục. Tài liệu này cũng phác thảo cần thiết để thủ tục
chuẩn bị cần thiết Tác động Môi trường đánh Giá (Đtm) cho dự án lớn và
cho thầy phân bổ (như khoan hoạt động) và BI-19 dự án với một
quan trọng môi trường.
Mục tiêu chính của cả hai PHÂN Tuyên bố và các dự án là tài liệu phạm vi
về vấn đề môi trường rất sớm trong dự án để xem xét dự án thay thế
đó sẽ giảm hay loại bỏ tác động xấu và tài nguyên bảo tồn tiềm năng.
Các dự án nên đề nghị thích hợp, các biện pháp hiệu quả, đó sẽ giảm thiểu
quan trọng môi trường, và mô tả thế nào thực hiện những
đề nghị sẽ được theo dõi trong quá trình xây dựng và hoạt động.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI