Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế đưa ra các yêu cầu cho cài đặt dệt trải sàn (thảm). Nó cho các chi tiết của sự việc cần chuẩn bị sàn phụ bề mặt cùng với các thủ tục mà là để được thông qua nơi dệt trải sàn được đặt hơn nhiều loại khác nhau của subfloors và underlays và nơi sàn phụ lò sưởi đơn vị đang cài đặt.
Chú Ý Này, tiêu Chuẩn Quốc tế địa chỉ kim chần dệt, fusion ngoại quan sợi ngoại quan kim-dệt nỉ, và đổ xô dệt trải sàn.

Mục tiêu của trò tiêu Chuẩn Quốc tế là cung cấp cho các nhà thầu, nhà sản xuất, và mua dệt trải sàn và những người khác, ví dụ, kỹ thuật, giáo dục, với thủ tục cho phép việc cung cấp của chính xác cài đặt dệt trải sàn.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO