Update: 16/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 60034 xác định tiêu chuẩn đánh giá cuộc cách hệ thống của stator/cánh quạt cuộn dây mà là phải chịu áp-nguồn xung-rộng-điều chế (CHIẾC) ổ. Nó được áp dụng để stator/cánh quạt cuộn dây của đơn hoặc polyphase AC máy với cách hệ thống hoạt động.
Nó mô tả trình độ chuyên môn bài kiểm tra, và chất lượng (loại và thói quen) kiểm tra trên đại diện mẫu hoặc trên hoàn thành máy mà xác minh cho hoạt động với nguồn điện chuyển đổi.
Chuẩn này không áp dụng để:
– xoay máy mà được chỉ bắt đầu bằng cách chuyển đổi;
– xoay máy điện với bình điện toán 300 V r.m.s.;
– cánh quạt cuộn dây của xoay máy điện điều hành tại toán 200 V (đỉnh cao).

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page