Update: 25/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Đề Nghị này đãi với điện tử ống mà thực hiện các chức năng của chuyển đổi một
hình ảnh quang học vào điện tín hiệu. Những ống này thường được gọi là “camera truyền hình ống” hay
“truyền hình đón ống”.
Tại thời điểm hiện tại, họ rơi vào hai lớp:
một) ống có một photoemitting nhạy cảm bề mặt;
b) ống có một quang nhạy cảm bề mặt.
Đề Nghị này chỉ giao dịch với các hình ảnh orthicon trong lớp một) và với sự cam trong
lớp b).
Ống khác và/hoặc lớp có thể được thêm khi có nhu cầu.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page