Update: 16/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tờ của IEC 60371-3 áp dụng đối với một số loại cứng vật liệu dựa trên mica tách hoặc mica giấy cho diễn tách. Những sản phẩm này sẽ được làm từ muscovite hoặc phlogopit mica, xây dựng từ mica tách hoặc mica giấy bằng cách sử dụng một phù hợp liên kết bình. Chúng được cung cấp trong hình thức sau đây:
– tờ trong kích thước mà họ đang ép hay sau khi cắt;
– dải cắt từ tấm;
– diễn tách có hình dạng và kích thước và trong những điều kiện lệnh của các người.
Bình thường sản xuất dày nằm giữa 0,3 mm và 2 mm.
Liệu đó phù hợp đặc điểm kỹ thuật này đạt được mức độ hiệu quả.
Tuy nhiên, sự lựa chọn của các tài liệu bởi một người sử dụng cho một ứng dụng cụ nên dựa trên thực tế yêu cầu cần thiết để thực hiện đầy đủ trong đó ứng và không dựa trên đặc điểm kỹ thuật này một mình.
An toàn cảnh báo:
Đó là trách nhiệm của người sử dụng những phương pháp có hay gọi trong tài liệu này, để đảm bảo rằng chúng đang sử dụng một cách an toàn.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page