Update: 25/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Báo cáo này chỉ định một phương pháp đơn giản của đo tải tần số cộng hưởng warsaw, indiana tải cộng hưởng kháng HOE trong các tần số dao động đến 30 MHz. Các phép đo tính tần số cộng hưởng bù đắp AfL, tần số kéo phạm vi AfL1, L 2 và kéo nhạy cảm Các như mô tả trong sửa Đổi 1 Số để IEC Bố 122-1.
Các phương pháp sử dụng sự thay đổi tần số cộng hưởng từ f^. bay qua bầu t (tức là AfL) đó xảy ra khi một tải điện dung C được đưa vào trong loạt với các đơn vị. Chính xác là xác định chủ yếu là do độ chính xác của các tần số đo đạc và chuẩn của tải tụ điện.
Đo của tải tần số cộng hưởng fL với khác nhau tải capacitances có thể được sử dụng cho các quyết định của C1 và L1 như xác định trong IEC Bố 302.
Nó nên ý rằng khi làm đo của tải tần số cộng hưởng của một thạch anh đơn vị, chính xác nhận được là một chức năng của các tinh thể đơn vị thiết kế và giá trị của tải điện dung, cũng như phương pháp của đo lường.
Thông tin hữu ích lợi ích chung có thể được tìm thấy trong IEC Bố 122-2.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page