Update: 17/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

IEC 60730-2-6:2015(E) áp dụng để tự động điện áp lực cảm nhận điều khiển với một tối thiểu đo áp lực đánh giá của -60 trưng và tối đa đo áp lực đánh giá của 4,2 Ứng, cho sử dụng ở trong hiệp hội với thiết bị. Các thiết bị có thể sử dụng điện, ga, dầu, rắn nhiên liệu, năng lượng mặt trời, nhiệt năng lượng, etc. hoặc một sự kết hợp đó. Chuẩn này cũng áp dụng đối với cá nhân áp lực cảm nhận điều khiển sử dụng như là một phần của một hệ thống kiểm soát hoặc áp lực cảm nhận điều khiển, đó là máy móc không thể tách rời với đa chức năng điều khiển có không điện ra. Tự động điện áp lực cảm nhận điều khiển cho các thiết bị được sử dụng bởi những công cộng như thiết bị dự định được sử dụng bởi giáo dân ở cửa hàng, trong ánh sáng công các trang trại, đang nằm trong phạm vi của chuẩn này. Chuẩn này không áp dụng với áp lực cảm nhận điều khiển dành riêng cho công nghiệp ứng dụng quá trình trừ khi có đề cập vào các thiết bị liên quan tiêu chuẩn. Chuẩn này áp dụng cho vốn có an toàn, giá trị hoạt động điều hành trình tự nơi như vậy là liên kết với thiết bị bảo vệ và các thử nghiệm của tự động điện áp lực cảm nhận điều khiển được sử dụng ở trong hiệp hội với thiết bị. Chuẩn này cũng áp dụng cho các chức năng an toàn của phức tạp thấp an toàn áp lực liên quan cảm nhận điều khiển và hệ thống. Chuẩn này cũng áp dụng đối với cảm biến áp lực cho các thiết bị điều khiển trong phạm vi của IEC 60335-1. Thứ ba này edition hủy và thay phiên bản thứ hai xuất bản năm 2007. Phiên bản này tạo nên một kỹ thuật sửa đổi. Phiên bản này bao gồm đáng kể kỹ thuật thay đổi đối với phiên bản trước đây:
– gắn các văn bản với IEC 60730-1, ấn Bản 5;
– sửa yêu cầu cho Hạng B chức năng kiểm soát (H. 27.1.2.2);
– sửa yêu cầu cho Lớp C chức năng kiểm soát (H. 27.1.2.3) và
– sửa yêu cầu cho những lỗi lầm trong khóa ra hoặc an toàn – im đi-xuống. Từ khóa: cảm nhận điều khiển hệ thống điều khiển cảm biến áp lực

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page