Update: 14/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 60839 ghi rõ các yêu cầu tiêu chuẩn diện giữa các thiết bị đầu cuối thu phát sóng của một truyền báo động hệ thống và các thiết bị truyền tin.
Nó sử dụng hiệu phù hợp với G-T đề Nghị V. 24/V. 28.
Điều này là cần thiết để bảo đảm tương thích của thiết bị từ nhà cung cấp khác nhau. Những
chuẩn cũng áp dụng cho các truyền của hệ thống báo động, và các tin nhắn để/từ xâm nhập, lửa, kiểm soát vào xã hội và hệ thống báo động, và để truyền thông tin đến từ tương tự khác hệ thống.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page