Update: 24/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế là áp dụng điều đó cũng áp dụng cho thủy lắp đặt các đơn vị có quyền ra ít hơn 5 trì và tua bin với danh nghĩa nhì đường kính ít hơn 3 m. Những con số này không đại diện cho tuyệt đối giới hạn.
Hướng dẫn này chỉ giao dịch trực tiếp với mối quan hệ giữa người mua hoặc các kỹ sư tư vấn và các nhà cung cấp. Nó không đối phó với dân sự hoạt động hành điều kiện hay thương mại điều kiện.
Hướng dẫn này là dành cho tất cả các quan tâm vào việc lắp đặt thiết bị điện cho thủy điện.
Hướng dẫn này, về cơ bản, dựa trên thông tin thực tế, mục tiêu cụ thể tại cung cấp những người mua hàng của các thiết bị với những thông tin mà sẽ giúp anh ta với những điều sau đây:
– chuẩn bị gọi thầu;
– đánh giá đấu thầu;
– liên lạc với các nhà cung cấp trong những thiết kế và sản xuất của thiết bị;
– chất lượng kiểm soát trong khi sản xuất và cửa hàng thử nghiệm.
– theo dõi của web cương cứng;
– đưa;
– chấp nhận xét nghiệm;
– hoạt động và bảo trì.
Hướng dẫn bao gồm những điều sau đây:
một) chung yêu cầu cho các thiết bị điện của nhỏ thủy cài đặt;
b) kỹ thuật cho các thiết bị điện, trừ các kích thước và chuẩn;
c) yêu cầu cho chấp nhận hoạt động và bảo trì.
Mang trong tâm trí các loại cài đặt coi, các tài liệu sẽ đơn giản như có thể, nhưng phải đáp ứng yêu cầu xác định các hoạt động đặc biệt điều kiện. Hơn-đặc điểm kỹ thuật là có hại cho nền kinh tế của các dự án.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page