Update: 24/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế áp dụng để điều TRỊ mô PHỎNG, mà sử dụng chẩn đoán X-RAY thiết BỊ để học mô phỏng một XẠ TIA bức XẠ DO đó điều TRỊ khối LƯỢNG để được chiếu xạ trong TRÍ có thể được địa phương và các vị trí và kích thước của điều trị LĨNH vực bức XẠ có thể được xác nhận.
Chuẩn này áp dụng để điều TRỊ mô PHỎNG sử dụng máy PHÁT điện CAO ÁP điều hành ở một áp không quá 400 kV tuân thủ IEC 601-2-7.
Chuẩn này áp dụng để điều TRỊ mô PHỎNG dành riêng cho XẠ mô phỏng như một khúc dạo đầu để dành XẠ và không để bất kỳ khác, mục đích như chung mục đích chẩn đoán.
Những yêu cầu này tiêu chuẩn được dựa trên giả định rằng các XẠ mô PHỎNG bao gồm:
một) một hệ thống sản xuất một tia X-bức XẠ không quá 400 kV mà mô hình học của các XẠ TIA bức XẠ;
b) một hệ thống sản xuất hình ảnh của các truyền TIA X-RAY, hoặc bởi chụp x-QUANG, Hay bởi RADIOSCOPY;
c) một hội đồng mà điều khiển kích thước của TIA bức XẠ và đó phác họa dành vực điều trị;
d) một cơ cấu trúc cơ thể mô phỏng những hình chuyển động của một XẠ thiết BỊ, và hỗ trợ một hệ thống hình ảnh;
e) một BỆNH nhân hệ thống HỖ trợ.
Chuẩn này áp dụng đối với thiết BỊ được sử dụng trong các v rv ision của một NGƯỜI có trình độ.
Ngoại trừ nơi nếu không nói điều này chuẩn giả định rằng các XẠ mô PHỎNG có một ISOCENTRIC CỔNG không có sân hoặc cuộn chuyển động của các bức XẠ ĐẦU.
Chuẩn này chỉ định LOẠI kiểm TRA được thực hiện bởi những NHÀ sản xuất tại thiết kế và xây dựng giai đoạn của một XẠ mô PHỎNG nhưng không xác định CHỖ kiểm TRA t0 được thực hiện sau khi lắp đặt tại CỦA người DÙNG trang web. Các kỹ thuật đi kèm báo cáo IEC 1170, tuy nhiên, có đề nghị rằng nhiều người trong số các thủ tục thử nghiệm rất thích hợp cho
TRANG WEB KIỂM TRA.
Trong suốt quá trình của bất kỳ thử nghiệm phẫu thuật chỉ có những điều chỉnh của các XẠ mô PHỎNG được cho phép điều đó có thể được thực hiện bằng cách sử dụng điều khiển bình thường có thể truy cập vào các nhà điều HÀNH và được coi như là một phần của các hoạt động bình thường của các XẠ mô PHỎNG.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page