Update: 24/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 1178 áp dụng cho thạch anh đơn vị như là sản xuất được xây dựng sản phẩm hoặc là danh mục tiêu chuẩn, các mặt hàng có chất lượng được đánh giá dựa trên cơ sở của khả năng chấp thuận.
Nó quy định ưa thích và đánh giá của đặc điểm thích hợp với các bài kiểm tra và đo phương pháp chứa trong chung đặc điểm kỹ thuật IEC 1178-1 và cung cấp cho tướng suất yêu cầu được sử dụng trong chi tiết kỹ thuật cho thạch anh đơn vị.
Các khái niệm về giá trị ưa thích được áp dụng trực tiếp vào danh mục tiêu chuẩn, các mặt hàng, nhưng không nhất thiết phải áp dụng chế phẩm.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page